سمپاشی ساس

ساس ها و خطراتی که در پی وجود آن ها پدیدار می گردد

ساس معرفی ساس ها موجوداتی از تبار نیم بالان و از خانواده Cimicidae ها هستند. ساس از کک کمی دارای جثه بزرگتری است . این موجود می تواند در لا به لای درز تشک و نیز دیوار های چوبی مخفی شود . این موجودات دارای فعالیت های شبانه هستند . و این باعث می شود که…

سمپاشی ساس

نشانه‌های وجود و حمله ساس در خانه

ساس ها حشراتی صاف و تخت و بسیار کوچک از لحاظ اندازه می باشند که این شکل ظاهر به آن ها این امکان را می دهد که در طی روز زمانی که فعالیت ندارند به راحتی از دید انسان مخفی شوند. ساس ها در تشک ها ، فرم کناره های تخت، ملحفه، مبلمان، فرش، چهارچوب…